PrimeGrid
Please visit donation page to help the project cover running costs for this month

Toggle Menu

Join PrimeGrid

Returning Participants

Community

Leader Boards

Results

Other

drummers-lowrise
USS Phoenix

Team info for USS Phoenix
Description

USS Phoenix jest wieloprojektowym zespołem obliczeń rozproszonych, skupionym na projektach z dziedziny astronomii, astrofizyki i kryptografii. Zespół powstał podczas dyskusji na forum USS Phoenix i czerpie z idei Gene'a Roddenberrego. Wspieramy projekty niszowe i w fazie beta (np. Albert, Seti@home Beta, Test4Theory) wspomagając ludzki potencjał do odkryć i wynalazczości. Jeżeli chcesz liczyć w USS Phoenix w projektach, niewymienionych poniżej pisz do mr homn, założyciela naszych zespołów. Każdy jest mile widziany. Miłego liczenia.

USS Phoenix is multi project distributed computing team, focused on projects in astronomy, astrophysics, and cryptography. Team was formed during discussions on USS Phoenix Forum and draws from ​​Gene Roddenberrego ideas. We support projects in beta stage (eg, Albert, Seti@Home Beta, Test4Theory) supporting the human potential for discoveries and inventions. If you want to crunch for the USS Phoenix in the projects unlisted below, write to mr homn, the founder of our teams. Everyone is welcome. Happy crunchin'.

STARTREK.PL
USS Phoenix Stats
image
Keywords: Polska, Poland, Star trek, Startrek, Phoenix, USS Phoenix, Astronomia, Astrofizyka, Fizyka, Physics, Astronomy, Kryptografia, Cryptography, startrek.pl.
CreatedOctober 7, 2011
Web sitehttp://startrek.pl
Total credit108,843
Recent average credit0
Cross-project statsBOINCstats.com
Free-DC
SETIBZH
CountryPoland
TypeComputer type
Members
Founder Profile mr homn
New members in last day0
Total members2 (view)
Active members0 (view)
Members with credit2 (view)
[Return to PrimeGrid main page]
DNS Powered by DNSEXIT.COM
Copyright © 2005 - 2023 Rytis Slatkevičius (contact) and PrimeGrid community. Server load 4.43, 3.22, 3.15
Generated 29 Jan 2023 | 18:50:45 UTC