PrimeGrid
Please visit donation page to help the project cover running costs for this month

Toggle Menu

Join PrimeGrid

Returning Participants

Community

Leader Boards

Results

Other

drummers-lowrise

Advanced search

Message boards : Number crunching : Space Family team's credit history

Author Message
Pepo
Avatar
Send message
Joined: 19 Jun 07
Posts: 27
ID: 9242
Credit: 1,239,207
RAC: 0
321 LLR Bronze: Earned 10,000 credits (17,609)Cullen LLR Bronze: Earned 10,000 credits (13,594)PSP LLR Bronze: Earned 10,000 credits (26,175)Woodall LLR Bronze: Earned 10,000 credits (28,451)Cullen/Woodall Sieve (suspended) Silver: Earned 100,000 credits (107,870)PPS Sieve Amethyst: Earned 1,000,000 credits (1,023,206)
Message 9683 - Posted: 19 Jul 2008 | 18:49:24 UTC

Lunar Landing Challenge is on its full thrust, everybody's observing it... so let's read also something different for a moment ;-)

Sometimes around mid February 2008, a new Czech team Space Family was founded, joining previous Czech Boinc Team members and few others. There was just one problem: Space Family did not start from beginning (0 C$T of team credit), they started (officially) with Czech Boinc Team's credit by renaming their teams to Space Family. Should be no problems, as CBT was actually supposed to be "their team".But there was a problem. Not all credit, which belonged to CBT, has been crunched by CBT members and not all credit, contained in SF (up to 34,119,853 C$T on 9 Jul 2008), has been crunched by both CBT and SF members. Overall BOINC-wide. Who is interested, can take a look at this BOINC dev thread and few other projects' threads, linked from there.How does it concern PrimeGrid project? To get some nice startup portfolio, you have to take a look for some fat, rich and dead (or at least apparently inactive long enough) team, ask for its foundership and kick off all previous members. It happened something like this on most other projects too.

Team with ID=35 seemed to be unused, so it was chosen to be renamed to Space Family. From Detailed statistics for team "Space Family":


As can be seen on the BoincSynergy's Team member Movements for Space Family in PrimeGrid page with past team ID=35's members, first ever SF member to come was Barbar on 22 Dec 2007 from CBT (long after the team have built its whole credit, mostly by PoorBoy (started there on 30 Nov 2005 with 202,112 C$T and left the team on 09 Aug 2006 with 943,287 C$T)). On the very same day, 22 Dec 2007, the remaining two former "Team AlienWare" members Heffed and bmanruler were kicked off their team. The team now has the name "Space Family".

In sync with the mentioned date 22 Dec 2007, BOINC-wide team "Team Alienware" has lost nearly 1,000,000 C$T of its credit in December 2007. From BOINC combined stats for Team AlienWare:


A look at the WayBackMachine Internet Archive: I've tried to find some statistics export files, but did not really find anything useful there. But there were few historical snapshots of the team with ID=35, which was called "Team AlienWare" back then, and of user accounts of Team AlienWare's members Heffed, PoorBoy and bmanruler.

Using following queries:
http://web.archive.org/web/*/http://www.primegrid.com/orig/team_display.php?teamid=35
http://web.archive.org/web/*/http://www.primegrid.com/orig/show_user.php?userid=103
http://web.archive.org/web/*/http://www.primegrid.com/orig/show_user.php?userid=122
http://web.archive.org/web/*/http://www.primegrid.com/orig/show_user.php?userid=1932

I've got these pages:
23.2.2006: PoorBoy Total credit=817,823.52 RAC=7,720.77 Team=Team AlienWare
23.2.2006: Team AlienWare Members=3 Total credit=818,545.23 RAC=7,745.06 Founder=PoorBoy Country=United States Active members=PoorBoy, Heffed, bmanruler
28.3.2006: bmanruler Total credit=335.71 RAC=0.05 Team=Team AlienWare
28.3.2006: PoorBoy Total credit=930,780.18 RAC=2,985.66 Team=Team AlienWare
28.3.2006: Heffed Total credit=5,752.99 RAC=62.18 Team=Team AlienWare
28.3.2006: Team AlienWare Members=3 Total credit=933,252.26 RAC=3,044.61 Founder=PoorBoy Country=United States Active members=PoorBoy, Heffed, bmanruler
4.5.2006: Team AlienWare Members=3 Total credit=942,624.67 RAC=143.23 Founder=PoorBoy Country=United States Active members=PoorBoy, Heffed, bmanruler
18.5.2006: bmanruler Total credit=335.71 RAC=0.00 Team=Team AlienWare
18.5.2006: Heffed Total credit=5,811.68 RAC=1.93 Team=Team AlienWare
17.12.2006: PoorBoy Total credit=948,102.69 RAC=0.00 Team=AMD Users
13.2.2007: Team AlienWare Members=2 Total credit=942,624.67 RAC=143.23 Founder=Heffed Country=United States Active members=Heffed, bmanruler

From Detailed statistics for PrimeGrid user ID=103 "PoorBoy":


-----

As PoorBoy noted in a related Pirates' thread, after those "Team AlienWare" has been recovered: "I have taken back over Team AlienWare the once #1 Team of the Pirates Project, I had no clue somebody had Pirated the Team away from Heff whom I bestowed the Team Foundership on as I moved on to other Projects." I believe PoorBoy did handover the foundership of PrimeGrid's "Team AlienWare" to Heffed sometimes during 4 May 2006 - 13 Feb 2007, likes he did on Pirates'. As Heffed is inactive now, PoorBoy will have to confirm it himself.

I'd like to vote for renaming this team with ID=35 to it's last known name "Team AlienWare", setting its country to "United States" and making user with ID=103 back the team's founder.

Peter
____________

Der Meister
Avatar
Send message
Joined: 17 Aug 06
Posts: 82
ID: 3281
Credit: 82,313
RAC: 0
PPS LLR Bronze: Earned 10,000 credits (23,379)Generalized Cullen/Woodall Sieve (suspended) Bronze: Earned 10,000 credits (14,199)Sierpinski (ESP/PSP/SoB) Sieve (suspended) Bronze: Earned 10,000 credits (17,655)
Message 9684 - Posted: 19 Jul 2008 | 19:03:11 UTC
Last modified: 19 Jul 2008 | 19:05:40 UTC

Some more information can be found in the archives of boinc_dev mailinglist:
http://lists.ssl.berkeley.edu/pipermail/boinc_dev/2008-July/thread.html
All the mails with "Team ownership transfer" belong to this topic.
____________
Synecdoche

Pepo
Avatar
Send message
Joined: 19 Jun 07
Posts: 27
ID: 9242
Credit: 1,239,207
RAC: 0
321 LLR Bronze: Earned 10,000 credits (17,609)Cullen LLR Bronze: Earned 10,000 credits (13,594)PSP LLR Bronze: Earned 10,000 credits (26,175)Woodall LLR Bronze: Earned 10,000 credits (28,451)Cullen/Woodall Sieve (suspended) Silver: Earned 100,000 credits (107,870)PPS Sieve Amethyst: Earned 1,000,000 credits (1,023,206)
Message 9690 - Posted: 19 Jul 2008 | 21:22:58 UTC - in response to Message 9683.

[...]

As can be seen on the BoincSynergy's Team member Movements for Space Family in PrimeGrid page with past team ID=35's members, first ever SF member to come was Barbar on 22 Dec 2007 from CBT (long after the team have built its whole credit, mostly by PoorBoy (started there on 30 Nov 2005 with 202,112 C$T and left the team on 09 Aug 2006 with 943,287 C$T)). On the very same day, 22 Dec 2007, the remaining two former "Team AlienWare" members Heffed and bmanruler were kicked off their team. The team now has the name "Space Family".

[...]

I've manually modified the BoincSynergy's link to "pg" (should mean "PrimeGrig", but hey, the correct shotrcut for (then valid) Message@Home was "mh" (and undefined "pg" possibly defaults to SETI (index 0?) :-)

This block should off course start with:

As can be seen on the BoincSynergy's Team member Movements for Space Family in PrimeGrid page with past team ID=35's members, first ever SF member to come...


Once again sorry for not being thorough enough.

Peter
____________

Pepo
Avatar
Send message
Joined: 19 Jun 07
Posts: 27
ID: 9242
Credit: 1,239,207
RAC: 0
321 LLR Bronze: Earned 10,000 credits (17,609)Cullen LLR Bronze: Earned 10,000 credits (13,594)PSP LLR Bronze: Earned 10,000 credits (26,175)Woodall LLR Bronze: Earned 10,000 credits (28,451)Cullen/Woodall Sieve (suspended) Silver: Earned 100,000 credits (107,870)PPS Sieve Amethyst: Earned 1,000,000 credits (1,023,206)
Message 9832 - Posted: 28 Jul 2008 | 23:10:27 UTC

Barbar is back from his holiday and posted following on Space Family's Czech forum:

Barbar wrote:
Ahoj všem, jsem zpět z dovolené. Zatím jen zběžně jsem přeběhl fóra nemám čas na vyčerpávající reakci, ale protože se na moji reakci čeká, tak alespoň stručně:

Převod týmů jsem prováděl vždy jen já a nikdo jiný ze Space Family za to nemůže. O převod týmů jsem zažádal před mým připojením ke Space Family a to jak v dávné minulosti, tak krátce před připojením ke Space Family. Vlastní převzetí týmu pak mohlo v ojedinělých případech proběhnout až po sloučení. Nikdo jiný ze Space Family tak za to nenese odpovědnost a vyjma náznaku Hadrovi to nikdo ani nevěděl. Seznam převzatých týmů nemám, ale většina jich zde snad byla již zmíněna.

Při vlastním převodu jsem využil pravidel nastavených tvůrci systému. Netušil jsem, že se může stát, že by email informující o žádosti o převod týmu founderovi nedošel. V tom případě je systém špatně nastaven a něco by se s tím mělo dělat obecně.

Nikdy jsem nepožádal o převzetí žádného projektu u CNT či boinc.cz (s jejich problémem na CPDN nemám nic společného).

Chci poděkovat Merlinovi, Hadrovi, MIZovi a dalším z našeho týmu, kteří se mě zastali (to neznamená, že se mnou musejí souhlasit). Bez nich bych ze Space Family odešel, což jsem vlastně na některých projektech ještě před dovolenou udělal, takže se průběžně, jak bude čas, vrátím. Omlouvám se jim za čas, který museli vydat na vysvětlování a obhajoby v době, kdy jsem zde nebyl.

Omlouvám se i ostatním, kterých se mé jednání nějak dotklo. Převzaté týmy vrátíme. V současné době ale neeviduji žádnou žádost na žádném na převzetí foundera, takže se budu muset s vedením našeho týmu domluvit, jak to uděláme fakticky.

Co mě trochu mrzí je, že jsem ani na Rosetě ani jinde neobdržel od admina projektu email, který by mě informoval, že jsem z něčeho nařčen a umožnil mi tak reagovat. S ohledem na moji pouze základní znalost angličtiny nejsem schopen sledovat a hlavně reagovat na fórech jednotlivých projektů.

Všechny prosím o trpělivost, neboť BOINC pro mne pouze okrajovou záležitostí a nemohu mu tak vyčlenit příliš času. Jsou v životě důležitější věci.


I'll try to translate it into English (please bear with my approach), without any further comments:
Hello to everyone, I'm back from holiday. I've just briefly run through the forums and have no time for a comprehensive response, but because my response is expected, at least briefly:

I've done the team transfers personally, just me alone and none else from Space Family is responsible for it. I've asked for team transfers prior to my joining to Space Family, in the far past and also shortly prior to joining Space Family. Respective team takeovers then could sporadically happen after the merger. Thus none from Space Family could be liable for it and except giving a glimpse to Hadra, none else ever knew about. I do not have a list of the teams taken over, but the majority of them have been here possibly mentioned.

During the respective transfer I've taken advantage of the rules, set by the system architects. I've not anticipated, that it could happen, that the email, informing about the request for team ownership transfer, would not be delivered to the founder. In such case the system is incorrectly set up and something should be done with it in general.

I've never asked for taking over any project of CNT (Czech National Team) or boinc.cz (I have nothing in common with their problem on CPDN).

I'd like to thank Merlin, Hadra, MIZ and others from our team, who sticked up for me (what does not necessarily mean, that they have to agree with me). Without them I'd leave Space Family, what I've actually done on some projects already prior to my vacation, so as the time will allow, I'll consecutively, come back. I apologize to them for the time, which was necessary for the explanations and advocacy during the time, when I was away.

I also apologize to others, who might have been somehow hurt with my behaviour. We will return the taken-over teams. But currently I've not noticed any request on any of them for team foundership transfer, so I'll have to arrange it with our team's captaincy, how to actually accomplish it.

What I partially feel bad about is that, neither on Rosetta, nor elsewhere, I've received an email from project admin, informing me about what I've been accused of, and allowed me to respond. With respect to my just basic knowledge of English language, I'm not able to follow and especially respond to forums of particular projects.

I'm asking all for patience, because BOINC is just a marginal thing for me and I can not devote much time to it. There are more important things in life.


Peter
____________

Message boards : Number crunching : Space Family team's credit history

[Return to PrimeGrid main page]
DNS Powered by DNSEXIT.COM
Copyright © 2005 - 2023 Rytis Slatkevičius (contact) and PrimeGrid community. Server load 0.76, 1.43, 1.62
Generated 30 Mar 2023 | 22:02:31 UTC